Indre Østfold Krisesenter - Et tilbud til kvinner utsatt for vold, og deres barn

  • Får du høre at du ikke er noe verdt?
  • Blir du slått og mishandlet?
  • Er du blitt voldtatt eller seksuelt misbrukt?
Ekte kjerlighet er fri for vold

Er krisesenteret noe for meg?

"Krisesenteret er et tilbud for alle kvinner og deres barn som har blitt utsatt for vold".
  • Du trenger ikke å være i akutt krise for å komme på krisesenteret.
  • Krisesenteret er ikke bare et tilbud for de som er utsatt for grov vold.
  • På krisesenteret bestemmer du selv over eget liv og de valg du tar.
  • Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret.
  • Du kan få hjelp på krisesenteret uten å bo der.
  • Krisesenteret tilbyr et samtale- og dagtilbud.
  • Krisesenteret er tilrettelagt for kvinner med funksjonsnedsettelse.